Vítejte na našich webových stránkách.

Plné kontaktní nýty

  • Solid Contact rivet

    Nýt s pevným kontaktem

    Pevné nýty jsou nejběžnějším trvalým spojovacím prvkem používaným na pláštích a panelech letadel. Před aplikací se skládají jednoduše z hladkého dříku s kulatou plochou hlavou na jednom konci. Nabízíme naše nýty z pevného stříbra, které jsou dobrými vodiči elektřiny.
  • Solid Contact Rivets

    Plné kontaktní nýty

    Dodávejte přesně, jistota před krizí, Nezávislý design formy, včasná zpětná vazba, Místo testování zákazníkem, Analýza složení přiduktu.